kriokomora

ul. Kraszewskiego 7/9

93-161 Łódź

T. 42 643 43 00

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

o fundacji

Nazwa: Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY

Siedziba i adres: 93-161 Łódź ul. Kraszewskiego 7/9

Aktualny adres do korespondencji: j. w.

Adres poczty elektronicznej: fundacja@kamienmilowy.org.pl

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/kamienmilowy

Data i numer wpisu w KRS: 04.11.2011 r. numer 0000398055

Numer REGON: 101293188

Numer NIP: 728- 278-49-89

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY" została powołana przez Fundatorów:

dr n.med. Annę Monikę Błaszczyk oraz mgr Witolda W. Barszcza, aktem notarialnym

repertorium A 5344/2011 w dniu 22 października 2011 roku.

 

Władze Fundacji:

Prezes Zarządu Fundacji: Witold Barszcz

Rada Fundacji: Krzysztof Kębłowski, Robert Santorek

Project Manager: Ewa Glińska

2014-11-24-gala-5d.jpg

.

 

Copyright © 2015 NETMI

 

TAGI: rehabilitacja kardiologiczna łódź, kriokomora łódź, rehabilitacja kardiologiczna, wady postawy łódź, rehabilitacja w łodzi, rehabilitacja neurologicznałódź, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja dzieci łódź, rehabilitacja łódź, vojta, ocena rozwoju łódź, rehabilitacja dzieci, ndt bobath łódź, warsztaty dla rodziców, echo serca

Background Image

Header Color

:

Content Color

: